English Language Bookmark This Page Print This Page Mail This Page
 
 
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Engineering Product
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Agrochemical Product
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Building Material & Hardware
 
 
หน้า 1 | หน้า 2  
 
ปุ๋ยเคมียิบอินเฟิท 15-5-20
คุณสมบัติ
- สูตรปรับปรุงคุณภาพผลิต
ขนาดบรรจุ
- 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมียิบอินเฟิท 19-19-19
คุณสมบัติ
- สูตรเสมอ ใช้ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต
ขนาดบรรจุ
- 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมียิบอินเฟิท 21-9-24
คุณสมบัติ
- สูตรบำรุงผล เพิ่มความหวาน
ขนาดบรรจุ
- 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมียิบอินเฟิท 32-10-10
คุณสมบัติ
- สูตรเร่งการเจริญเติบโต ฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว
ขนาดบรรจุ
- 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมียิบอินเฟิท 10-26-26
คุณสมบัติ
- สูตรสะสมอาหาร เร่งการออกดอก เร่งการลงหัว
ขนาดบรรจุ
- 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม
 
 
 
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล์ของท่าน
เพื่อสมัครรับข่าวสารจากเรา
ชื่ออีเมล์ไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง
Subscribe YJ Newsletter
Unsubscribe YJ Newsletter
30.11.2004
ในวันที่ 11-27 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมานี้ แผนกวิศวกรรมได้จัดอบรมวิชาการ วิศวกรชั้นสูงเรื่อง "การวิเคราะห์และป้องกันของระบบไฟฟ้า" ให้กับวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากบริษัท AREVA (ALSTOM) T&D LTD. ประเทศอังกฤษ ที่รีสอร์ทสักภูเดือน นครราชสีมา
 
More YJ News & Updated
 
 
 
Alkolf Studios: Innovative Design Experience