English Language Bookmark This Page Print This Page Mail This Page
 
 
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Engineering Product
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Agrochemical Product
Yip In Tsoi & Jacks Ltd. - Building Material & Hardware
 
 
หน้า 1 | หน้า 2  
 
ปุ๋ยเกร็ดยิบอินเฟิท 6-32-32 + TE
คุณสมบัติ
- เป็นปุ๋ยสูตรฟอสเฟตโปแตสที่สูงพิเศษ ช่วยเร่งคุณภาพของพืช โดยเฉพาะช่วยการลงหัวในพืชตระกูลหัวทุกชนิด รวมทั้งช่วยเพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ
ปุ๋ยเกร็ดยิบอินเฟิท 10-52-17 + TE
คุณสมบัติ
- เป็นสูตรพิเศษเนื่องจากมีธาตุฟอสเฟตค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการสะสมอาหารเพื่อการออกดอก
ปุ๋ยเกร็ดยิบอินเฟิท 10-20-30 + TE
คุณสมบัติ
- สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต และเสริมคุณภาพผลผลิต ด้วยสัดส่วนของไนโตรเจนที่เหมาะสม ช่วยป้องกันการแตกของผลผลิตในไม้ผล ในไม้ดอกจะช่วยทำให้ช่อดอกยาว สีสวยงาม
ปุ๋ยเกร็ดยิบอินเฟิท 16-32-16 + TE
คุณสมบัติ
- สูตรพิเศษใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุล ของใบ ลำต้น ดอก ในพืชทุกชนิด และยังช่วยเร่งการออกดอก
 
ปุ๋ยเกร็ดยิบอินเฟิท 21-21-21 + TE
คุณสมบัติ
- เป็นสูตรเสมอพิเศษเหมาะกับพืชทุกชนิดผสมพิเศษให้มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
 
 
 
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล์ของท่าน
เพื่อสมัครรับข่าวสารจากเรา
ชื่ออีเมล์ไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง
Subscribe YJ Newsletter
Unsubscribe YJ Newsletter
30.11.2004
ในวันที่ 11-27 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมานี้ แผนกวิศวกรรมได้จัดอบรมวิชาการ วิศวกรชั้นสูงเรื่อง "การวิเคราะห์และป้องกันของระบบไฟฟ้า" ให้กับวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากบริษัท AREVA (ALSTOM) T&D LTD. ประเทศอังกฤษ ที่รีสอร์ทสักภูเดือน นครราชสีมา
 
More YJ News & Updated
 
 
 
Alkolf Studios: Innovative Design Experience